Klachtenprocedure

ALTHE Accountancy staat voor integriteit, ethisch handelen en kwaliteit. Echter waar gewerkt wordt kunnen bijvoorbeeld ook misverstanden ontstaan. In dat kader heeft ALTHE een formele KLACHTENPROCEDURE ingesteld.

Zowel medewerkers van ALTHE alsook cliënten en derden, kunnen een klacht indienen. Klachten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op:
• norm overschrijdend gedrag;
• de reguliere dienstverlening van ALTHE;
• anderszins laakbaar handelen.