Image module

Advisering

Wij gaan verder dan slechts de fiscale aspecten binnen ons werkveld, maar proberen juist met elkaar te zorgen dat u door algehele prestatieverbetering (ook) kan gaan nadenken over fiscale optimalisatie. U moet hierbij denken aan (tijdelijke) ondersteuning om te komen tot procesoptimalisatie of bijvoorbeeld het geven van een second opinion.

Vanuit de NBA zijn ook handvatten opgesteld voor de praktijk. De NBA onderscheid een drietal type adviesdiensten:
• Natuurlijke advisering
• Standaard adviezen
• Specifieke adviesopdrachten

Alle drie de type adviesdiensten worden gestructureerd uiteengezet in afzonderlijke fase:
1.     Opdrachtaanvaarding
2.     Gegevensverzameling- en analyse
3.     Uitvoering
4.     Communicatie van de uitkomsten
5.     Evaluatie

Neem contact op
Image module